Офис

1574, гр.София

жк.Хаджи Димитър, бл.118, вх Д 

тел./ факс +359 2/947 76 21, +359 2/ 947 76 24

Складова база

1574, гр.София, ж.к.“Слатина”, ул.“Проф.Цв.Лазаров”№4

тел. +359 2/978 14 83, +359 2/979 19 91, +359 2/978 41 36

факс: +359 2/978 84 46, +359 2/979 18 42

 

Генериране на маршрут
    Show the options

От :  или въведете адрес 

До :  или въведете адрес